Inauguració accés C32 Mataró Parc

Josep Rull y David Bote

Nou accès de l'autopista C-32

El conseller de Territori i Sostenibilitat, Josep Rull Andreu, ha inaugurat els accessos 99 i 100 de l'autopista C-32. La nova infraestructura suposa un avanç en les connexions, tant del municipi de Mataró com del Centre Comercial Mataró Parc.
A l'acte, que es va celebrar davant del mateix centre comercial, també van assistir l'alcalde de Mataró, David Bote Paz, i la subdirectora general d'Abertis, Anna Bonet, entre d'altres.

Els nous accessos de l'autopista C-32 a Mataró i Argentona, diversificant d'aquesta manera els punts d'accés a la ciutat des de l'autopista, millorant les condicions de servei i facilitant la mobilitat interna del nucli urbà de Mataró i de les poblacions properes.

Els treballs -amb una inversió de 7,2 milions d'euros- han millorat la connexió dels enllaços 99 i 100, cap al centre de Mataró, la C-60, l'Hospital i el Centre Comercial Mataró Parc.

La remodelació a l'enllaç 100 (Mataró Oest) afavoreix la fluïdesa del trànsit, especialment en hores punta, en els moviments en aquest entorn i les connexions amb el tronc de l'autopista.

A la calçada sentit Blanes, s'ha construït un nou vial distribuïdor, com bifurcació de la sortida de l'autopista, que passa a diferent nivell per sota de la rotonda de la plaça de França i condueix el gruix de vehicles que es dirigeixen cap al Centre comercial Mataró Parc o l'Hospital a través del torrent de les Piques.

A la calçada sentit Barcelona s'ha desdoblat el ramal de sortida de l'autopista en sentit Barcelona, ​​per incrementar la seva capacitat i reduir la congestió de vehicles en el tronc de l'autopista en hores punta. En l'accés al centre comercial s'ha creat un itinerari segregat per al trànsit rodat des de la rotonda de França fins al centre comercial, que discorre pel pont sobre l'autopista entre les rotondes de França i Gran Bretanya.

Kids Clothes