Avís legal

Rótulo metalizado entrada Mataró Parc

La privacitat és de gran importància per GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA i volem mantenir una actitud oberta i transparent en tractar les seves dades personals. Per tant, disposem d'una política que estableix com es tracten i protegeixen les seves dades personals.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA | CIF: A81171332 | Dir.Postal: MADRID (MADRID), C.P. 28002, CARRER VELAZQUEZ Nº 150 6è D | Correu electrònic: protecciondedatos@generaldegalerias.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades per tal de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal dels serveis sol·licitats, així com enviar comunicacions comercials sobre els nostres productes i serveis, per a l'consentiment vostè hagi prestat.

Per quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si s'escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals que resulti d'aplicació.

Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li vam indicar la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Execució d'un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats.
  • Consentiment de l'interessat: Enviament de comunicacions comercials.

A què destinataris es comunicaran les seves dades?

Únicament es cediran les dades a tercers pels quals hem demanat degudament el seu consentiment, així com per a complir les obligacions legals.

Transferències de dades a tercers països

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d'altres motius, les dades ja no sigui necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l'exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Vostè podrà exercir materialment els seus drets de la següent manera: dirigint-se a l'adreça de correu electrònic del responsable del tractament ressenyat anteriorment adjuntant còpia del seu DNI o document d'identitat. Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que fa a la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l'exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control en matèria de protecció de dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en GENERAL DE GALERIES COMERCIALS SOCIMI, SA han estat directament proporcionades per l'interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives.
  • Adreces postals i electròniques.
  • Informació comercial.